Thư mời tư vấn thẩm định giá năm 2023

  • 21 Nov 2023 | 15:39

        Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm có nhu cầu tư vấn dịch vụ Thẩm định giá tài sản cố định, gồm các phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị bị hư hỏng, không thể khắc phục đảm bảo an toàn lưu hành theo quy định, nhằm xác định giá trị còn lại của tài sản làm cơ sở bán thanh lý theo quy định.

        Kính mời quý đơn vị có chức năng, kinh nghiệm tư vấn thẩm định giá tài sản quan tâm, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản cho Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm gửi báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá, hồ sơ năng lực cho chúng tôi đến địa chỉ: Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm, số 211 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP.Hà Nội trước 17 giờ ngày 27/11/2023.

         Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm trân trọng thông báo.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.(File)